toolkit

info@spelwijs.nl

Partners:

Copyright @ All Rights Reserved

Wees wijs, beslis zelf!

toolkit & training wijs omgaan met media voor LVB-jongeren in gesloten setting.

Wees wijs, beslis zelf! is het thema van een nieuwe mediawijsheid-training voor (LVB-)jongeren die verplicht zijn opgenomen binnen justitie of jeugdzorg. Deze jongeren staan er om bekend vaak in de problemen te komen door (sociale) media, mede door de kenmerkende (vaak) meervoudige (gedrags-)problematiek.

 

Binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg instellingen bevinden zich bijvoorbeeld veel daders en slachtoffers van onveilig mediagebruik. Daarnaast zijn deze jongeren over het algemeen zeer beïnvloedbaar en hebben moeite om te doorzien hoe de media de werkelijkheid kan kleuren.

 

Bewustzijn

Om herhaling van problemen en recidive te voorkomen is het van

groot belang om deze doelgroep inzicht en vaardigheden te helpen

ontwikkelen, oftewel competent en mediawijs te maken.

Je bewust worden van wat je met media doet, maar vooral ook

wat media met jou doet is noodzakelijk om veilig en bewust

kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.

 

Spelwijs

Spelwijs biedt verschillende maatschappelijk vormende

programma’s aan jongeren die in JJI's of binnen instellingen

van gesloten jeugdzorg verblijven, die aansluiten bij hun

interesses en ontwikkelingsniveau. In een samenleving waar media

een steeds grotere rol speelt zijn onderwerpen als solliciteren,

budgetteren en de maatschappij als geheel bijna niet meer los te

koppelen van gebruik van media.

 

Samenwerking met Mediawijzer.net

Het reeds bestaande materiaal sluit echter onvoldoende aan bij de doelgroep. Daarbij is er behoefte aan een toolkit voor de medewerkers die binnen de gehanteerde methodieken en werkwijze van deze instellingen past. Is samenwerking met Mediawijzer.net heeft Spelwijs daarom ’Wees wijs, beslis zelf!’ ontwikkeld. Een interactief lesprogramma waarbij de input van jongeren wordt meegenomen en een leidende rol heeft. Hun ervaringen en behoeften staan voorop.

 

 

LVB- doelgroep

Wees wijs, beslist zelf! is een programma gemaakt voor LVB- groepen in gesloten setting. Kenmerkend van deze doelgroep is dat het moeilijk is om consequenties van gedrag vooruit te zien en om context te herkennen. Wij hebben daarom gekozen voor een interactief programma waarbij de materie op verschillende manieren en in verschillende situaties voorbij komt.

 

Offline setting

Het programma is ontworpen voor jongeren in gesloten setting, zij nemen vaak per leefgroep deel aan het programma. Uitdaging om voor deze groep iets te ontwikkelen op het gebied van media is dat veel digitale media niet

toegankelijk is. De doelgroep is vaak dader of slachtoffer van onveilig mediagebruik en daarom wordt om henzelf en/of de maatschappij te beschermen toegang tot internet etc. vaak afgesloten. Wees wijs, beslis zelf! is daarom een vooral offline programma.

 

Ontwikkelen van competenties

Jongeren die verblijven in gesloten setting missen vaak vaardigheden die essentieel zijn om in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Binnen de instellingen wordt daarom in het lesprogramma gewerkt met verschillende methodieken waarbij competenties worden aangeleerd. Het gaat vooral om bewustwording van waarom je iets doet en wanneer. Interacties met anderen zijn vaak ook een heikel punt waardoor leren hoe je mening te uiten en te luisteren naar de mening van een ander ook aandachtspunt is. Vanuit Mediawijzer.net zijn daarnaast 10 basiscompetenties ontwikkeld om 'mediawijs' te worden. We hebben geprobeerd om het e.e.a. zoveel mogelijk te integreren.

 

Het traject

Er is al heel veel toegankelijk en bruikbaar materiaal en met de ontwikkeling van media als geheel zal een toolkit nooit compleet zijn.

In januari is Wees wijs, beslis zelf! van start gegaan met een basisprogramma. Ruim 120 jongeren hebben meegedaan en op basis van de reacties zijn onderwerpen toegevoegd en losgelaten. We hebben ook professionals gevraagd naar ervaringen en bevindingen om samen de tools te verbeteren en uit te breiden. Onderstaand vindt u een overzicht van de tools tot nu toe.

Toolkit 'Wees wijs, belis zelf!'

 

De ontwikkelde materialen zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Per tool is aangegeven op welke vaardigheden zij betrekking hebben. Mocht u de tools in willen zetten, dan horen wij dat graag en zijn wij benieuwd naar uw ervaringen en feedback. Samen kunnen we zo weer een stap zetten voor verbetering. Er is ook een hardcopy versie beschikbaar voor 15,- incl handling en verzendkosten.

Stap 1 Het merkenalfabet

biedt succeservaring aan de start en opening bewustzijn

Vaardigheden:

V1, V2, V3, V9 & V10

Stap 3 De Media Quiz,

informatie krijgen en delen, het voeren van discussie, luisteren naar elkaar, je mening onderbouwen

Vaardigheden:

V1, V2, V3, V4, (V5), V6, V7, V8, V9 & V10

Stap 5 Contact! Quiz,

quiz voor meiden, hoe ga je om met contact online?

Vaardigheden:

V1, V2, V3, V8 & V9

Stap 2 Het YouTube kanaal,

https://www.youtube.com/channel/UCyciLbkKiD4CDVd3NWYCngA

biedt ontspanning en opening voor gesprek

Vaardigheden:

V1, V2, V3,(V4, V5), V8, V9 & V10

Stap 4 Het Jongeren Lagerhuis,

het voeren van discussie, luisteren naar elkaar, je mening onderbouwen

Vaardigheden:

V1, V2, V3, V4, (V5), V6, V7, V8, V9 & V10

Stap 6 Hoe maak je reclame?

Uitleg over hoe reclame is opgebouwd en opdracht om zelf een uiting te maken

Vaardigheden:

V1, V2, V3, & V10

 
 
 
 

Wees wijs, beslis zelf → “ Bibliotheek “

 

Verwijzingen naar informatieve websites, downloads en boeken:

 

 

•De kennisbank van www.mediawijzer.net met interessante onderzoeken en publicaties.

•De gratis download van ' Mijn kind online', → “ Speciaal onderwijs op internet 10+” te vinden op de website : www.mijnkindonline.nl

•4 lesmodules : Slim, verstandig en handig met media → www.promediawijsheid.nl en www.digitalplayground.nl

•NTR academie, online cursus “ In 10 stappen wijzer op het internet” → www.ntracademie.nl

• Toolkit Sociale Media, opvoeding mediawijsheid → www.kopopouders.nl

•Acht tieners geven een kijkje in de keuken van hun digitale wereld , de leuke en minder leuke ervaringen. → www.newkidsontheweb.nl

•Informatieve website over veilig en verantwoord internetgebruik voor kinderen en jongeren. → www.clicksafe.be

•Veilig internet voor mensen met een verstandelijke beperking → www.noxqs.nl

• Onderwijsplaform met digitaal lesmateriaal en lesmethodes, ook voor Speciaal Onderwijs → www.wikiwijsleermiddelenplein.nl

•Het Nederlands Jeugd Instituut heeft onderzoek gedaan naar jeugd en media en de toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld-> www.nji.nl

•Lesmateriaal voor scholen in het mediawijsheid maken van jongeren → www.mediawijsheid.nl

•Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ict, www.kennisnet.nl

•Informatieve website m.b.t. alles rondom media en de doelgroep LVB → www.detweetfabriek.nl

•App om je in te kunnen leven in de cyberpest-ervaringen van jongeren ‘Love is not abuse' 
Je kunt de App downloaden (Itunes Store). Love is not Abuse

•Het boek ' Ik wil een pizza die met de brommer komt' , een praktisch, educatief handboek voor mensen met een verstandelijke beperking → www.sheerenloo.nl

•Sociale slimmerikken, een bordspel voor jongeren met en zonder verstandelijke beperking, over de dilemma's m.b.t. Social media, ontwikkeld door 's Heerenloo en de Hogeschool Leeuwarden → www.sheerenloo.nl