trackdehacker

Track de Hacker

een serious game voor LVB op gebied van internet en veiligheid

7 november uitwisselmiddag voor professionals

Met steun van het Innovatiefonds LVB van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid mocht Spelwijs Track de Hacker ontwikkelen, drukken en verspreiden.

 

Ons uitgangspunt was dat Track de Hacker een laagdrempelig middel zou moeten zijn om veilig zijn op internet bespreekbaar te maken met de LVB-doelgroep.

 

Vele jongeren uit gesloten instellingen hebben meegewerkt aan Track de Hacker, hetzij door situaties aan te geven waar ze zelf ervaring mee hadden, hetzij bij het uitdenken en verder ontwikkelen van de spelvorm. Daar zijn we de jongeren en de meewerkende instellingen dankbaar voor.

 

Door de steun van het Innovatiefonds mochten we 100 exemplaren kosteloos verspreiden onder instellingen en scholen die werken met jongeren met LVB-problematiek.

 

Bij het kenbaar maken van de mogelijkheid van het aanvragen van een eigen exemplaar, hebben we heel veel reacties gekregen van professionals.

 

Die reacties betroffen vragen, maar ook eigen ideeën en ontwikkelde vormen. Omdat wij denken dat kennis delen over dit onderwerp een bijdrage kan geven in de ontwikkeling van tools en begeleiding van de doelgroep in het veilig omgaan met media, willen we u bij deze uitnodigen voor een ’uitwisselmiddag’ omtrent dit thema.

 

Op woensdagmiddag 7 november van 13.30 - 17.30 u, bent u van harte welkom op VSO het Warandecollege in Oosterhout.

 

Anton Haarbosch, coördinator van het Warandecollege zal de opening doen en uitnodigen tot discussie en het uitwisselen van ervaringen tips & trucs.

 

Aziz Akhath, Wazzap en Buddycoach, is expert op het gebied van straatcultuur en LVB. Hij zal een presentatie geven omtrent de doelgroep en media-gebruik.

 

Chantal Voorhuis, o.a. co-fouder van Spelwijs zal een ’lager huis’ werkvorm presenteren van de toolkit voor LVB ’Wees wijs, beslis zelf’. De gehele toolkit is voor deelnemers na afloop kosteloos beschikbaar.

 

Junior trainer Thijs van Keeken, van Track 21, licht Track de Hacker toe. Voor deelnemers die nog geen eigen exemplaar hebben, stellen we ook een exemplaar beschikbaar.

 

We nodigen u bij deze niet alleen uit om aanwezig te zijn, maar ook om uw kennis/ tools te delen!

7 november uitwisselmiddag voor professionals

 

praktische info:

7 november van 13.30-17.30 u

Warandecollege

Bredaseweg 140, Oosterhout

kosten; 15,- pp incl. materialen en versnaperingen

 
 
 
 
 

info@spelwijs.nl

Partners:

Copyright @ All Rights Reserved